Panský statek Troja, Praha7


Unikátní projekt bytového areálu nacházejícího se v exkluzivním prostředí -  bezprostředním sousedství Trojského zámku s jeho zahradami. Projekt spojuje šest památkově chráněných historických budov a sedm nových moderních budov. Součástí areálu jsou nově navržené polosoukromé francouzské zahrady a soukromé předzahrádky přístupné z bytů, které se nacházejí v nejnižším podlaží.Celkem je v areálu navrženo 88 luxusních bytů, restaurace a obchodní plochy.
Pod novými budovami je umístěn společný podzemní parking.
Loxia a.s. mise:    komplexní služby architekta a generálního projektanta od fáze architektonické studie přes zajištění  územního rozhodnutí, stavebního povolení.


The unique project of a residential complex situated in the unique environment – close neighbourhood of the Chateau Troja with its gardens. Project combines six  listed historical buildings and seven new modern buildings. The new french gardens, that are partly private, and the private gardens located next to the apartments on the lowest floor are the part of the complex.
Together 88 luxurious apartments, restaurants and  commercial areas are designed in the complex. The underground parking is situated under the new buildings.
Loxia a.s. mission: complete architect´s and general designer´s services in the phase of architectural study plus Planning and Building permits obtaining

 

Z HISTORIE / HISTORY
Panský statek a hospodářský dvůr byl postaven hrabětem Václavem Vojtěchem ze Šternberka koncem 17. století    současně se severním křídlem zámeckého letohrádku Trója.
Ke konci 18. stolení byl přestavěn, byla postavena stará trojská pošta / objekt B/, rozlehlé chlévy a další hospodářské budovy.
V první třetině 19. století byl opatřen novou klasicistní branou a zaznamenal další úpravy.
O století později byla mezi obytnou budovou a stájemi  na jižní straně dvora  dostavěna budova továrny.
Od roku 1980 statek těžce chátrá vinou několik let se vlekoucích restitučních sporů.
V roce 2002 byl areál zatopen povodní.
Od roku 2009 probíhají záchranná opatření (zajištění stávajících budov) a zpracovává se projekt nového využití statku.


 

The manor-house and the farmstead were built by the count Vaclav Vojtech from Sternberg together with the northen wing of the Troja pleasure house  at the end of the 17th century.
The refurbishment was done toward the end of the 18th century when the old post-office (object B), large stables and more farm houses were built.
In the first third of the 19th century the house got a new Classicist gate and underwent further adjustments. About 100 years later  the building of a  factory was finished between the residential building and the stables on the southern edge of the yard.
Since 1980 the complex has been breaking up due to the long-standing restitution disputes.
In 2002 the whole area was swamped.
Since 2009 the preservation works on the existing buildings have been under way and the project for a new exploitation of the manor-house has been worked on.

 

 
Zvětšit mapu

Autor: Loxia a.s.
Celková užitná plocha 8 300 m2
Realizace: 2009 - 2013
Investor: Troja Gardens s.r.o.
made with love from Fuerteventura