O nás / About us

Zázrak spolupráce
Všichni pracovali vesele a s důvěrou. (Jules Verne - Tajuplný ostrov)

Každý z nás, kdo měl možnost pozorovat děti hrající si na písku dosvědčí, jak vzácné jsou okamžiky, kdy jejich hra, nerušena svárem, získává ráz soustředěné, souladné, takřka tvůrčí činnosti. Nenalhávejme si, své kyblíčky a lopatičky sice nazýváme PC-éčky, plottery, scannery..., svůj píseček studiemi, harmonogramy, projekty, SP-éčky, ÚR-ky..., svými základními motivacemi se od těch malých, umazaných, hrajících si na písku, významně nelišíme. Každý chceme, aby nám tatínek bábovičku pochválil, každý chceme mít kamarády. První síla nás o trochu později nutí, abychom studovali, vymýšleli, kalkulovali, organizovali, konstruovali, je to však síla ve své podstatě poněkud sobecká, v krajním případě vedoucí k osamocení, kamarádský princip na druhé straně snadno sklouzává k bezcílnosti. Řekli jsme si, že okamžiky, kdy si malé děti na písku souladně hrají, jsou vzácné, dokáže-li něco takového několik desítek dospělých a neztratí-li přitom, alespoň po většinu doby, dobrou náladu, je možno s plnou zodpovědností hovořit o zázraku. V takových chvílích, kdy vektory osobních ambicí získávají shodný směr, vznikají nejen perspektivní architektonické ateliery, ale i dobrá divadla, útulné hospody a vítězné fotbalové týmy.
Svět je prostý.


The Miracle of Cooperation
"Everyone worked cheerfully and with trust" (Jules Verne)
Those of us who have had the opportunity to observe children playing in the sand have witnessed exceptional moments when they play, untainted by dispute, is characterized by concentrated and harmonious creative activity. We should not delude ourselves: although our pails and shovels have become PCs, printers, notebooks and scanners, and our sand transformed into studies, timelines, designs, permits, approvals and rulings..., our basic motivation is not very different from that of those little toddlers in the sand.  We all long to hear fatherly words of praise, lauded upon our sandcastles; eventually we all want to make friends. Somewhat later, this force drives us to educate ourselves: to think, calculate, organize and construct. In essence, however this force is selfish, leading to seclusion in extreme cases. And, at the same time, the quest for friendship can embody a certain aimlessness. If a few dozen adults are able to maintain a working harmony in their time together, reflecting the rare and valuable harmony of those small children frolicking in the sand, one could, with no great exaggeration, speak of a miracle. At such times, when the vectors of personal ambition share a similar direction, we find not only promising architectural studios, but also good theaters, cozy pubs and football teams that win.
The world is simple.