Modřany JIH

Praha 12

Projekt Modřany JIH Praha 12

Rozvojové území nazvané Modřany JIH je rozsáhlou rozvojovou plochou po bývalém Modřanském cukrovaru, tedy územím typu brown-field lemované řekou Vltavou a stávající zástavbou Čechovy čtvrti v Praze – Modřanech. Z hlediska urbanistických návazností bylo území rozděleno do fází označených A-L, jednotlivé fáze tvoří jak zástavba bytová, tak potřebná vybavenost. Podstatnou částí projektu je vytvoření chybějícího přístupu k řece Vltavě, a to pomocí pěší osy procházející celým územím od východu na západ, na tuto osu váží pobytové zelené plochy parků vnitrobloků bytových domů.

LOXIA mise: Od návrhu a projednávání změn územního plánu přes návrh budov a zajištění jednotlivých povolení až po dohled nad realizací jednotlivých částí celého území.

Celková užitná plocha

142 000 m2

Realizace

2008 - současnost

Investor

Neocity Group CZ, s.r.o., SKANSKA a.s., SKANSKA Reality a.s., Shikun & Binui Real Estate s.r.o. a další