Nové Chabry

Urbanistické řešení území

Projekt Nové Chabry Urbanistické řešení území

Předmětem řešení je urbanistický návrh převážně obytné výstavby doplněné o nezbytnou občanskou vybavenost na ploše cca 90 000 m2 a provázání navrhovaného celku se stávající zástavbou Dolních Chaber. Předmětem návrhu byl rovněž projekt pro úpravu územního plánu a koncept technické infrastruktury. Předpokládaná HPP cca 10 000 m2.

Celková užitná plocha

90 000 m2

Realizace

Investor

Star Group s.r.o.