Suomi Hloubětín

Projekt Suomi Hloubětín

Území pro výstavbu nové rezidenční čtvrti Suomi Hloubětín se nachází v dynamicky se rozvíjející části Prahy 9 u řeky Rokytky. A právě blízkost řeky a přírodního parku, který podél jejího koryta postupně vzniká, považujeme za jeden z nejatraktivnějších prvků pro budoucí obyvatele. Návrh ateliéru LOXIA z této silné vazby řeka – park – rezidenční bydlení vychází a ve všech ohledech se ho snaží akcentovat. Zadáním bylo vytvořit urbanistické uspořádání areálu, který je složen z bytových domů (prozatím plánovaných v celkem 8. etapách), občanské vybavenosti (hlavní náměstí, mateřská škola, restaurace, komerční plochy…), volnočasových aktivit (cyklostezka, dětská hřiště, psí park, komunitní zahrádky, venkovní amfiteátr…) a příslušné dopravní a technické infrastruktury včetně nového mostu přes Rokytku. Architektonické řešení domů je založeno na čistých, přímých liniích a je navrženo v přírodních odstínech s dominantou bílé. Jelikož se jedná o čtvrť finského developera, bylo naším cílem promítnout do architektury i inspiraci severskou architekturou, a to nejenom do vzhledu domů, ale i do řešení sadových úprav a veřejných prostorů.

Celková užitná plocha

73 500 m2

Realizace

2015 - Současnost

Investor

YIT s.r.o.