top of page
sluncová (4).jpg

REZIDENCE BLÍZKÁ

Praha 8 - Karlín

Rezidence Blízká je nový projekt v pražském Karlíně v ulici U Sluncové. Předmětem řešení je návrh dvou bytových domů, které jsou dále rozděleny do tří částí (věží) propojených suterénem. Bytové domy jsou v podstatě zrcadlově identické až na rozdílnou podlažnost. Severněji položený bytový dům obsahuje jedno podzemní podlaží a sedm nadzemních podlaží, z čehož je poslední podlaží ustoupené. Jižněji položený bytový dům obsahuje jedno podzemní podlaží a pět nadzemních podlaží, z čehož je poslední podlaží ustoupené. Vstupní podlaží u obou bytových domů jsou umístěny v 1.podzemním podlaží, které zároveň slouží pro parkování rezidentů. Celkem je zde navrženo 228 nových bytových jednotek o dispozicích od 1+kk do 4+kk. Nezastavěné části pozemku jsou využity pro malý park s dětským hřištěm. Architektonické řešení domu je založeno na elementárních tvarech tří proti sobě vystupujících kvádrů, které jsou propojeny společnou podnoží. Svislá vertikála nad hlavním vstupem zdůrazňuje vstup do objektu. Poslední ustoupené podlaží doplňuje objem a ukončuje objekt jako takový. Z urbanistického hlediska bylo při návrhu nutné zohlednit územní plán, který pozemek rozděluje na dvě části, které jsou od sebe odděleny místní komunikací. Nově vzniklá místní komunikace propojuje ulici Na Špitálsku a ulici U Sluncové. Navržené architektonicko-urbanistické řešení objektů vytváří městskou ulici. V 1.podzemním podlaží jsou navrženy dva malé komerční prostory, které mohou být využity například jako malý obchod s potravinami nebo prodej tiskovin a tabáku. Materiálové řešení domů vychází z genia loci historického Karlína, který dříve představoval průmyslovou čtvrť s velkým množstvím cihelných továrních hal. Z tohoto důvodu je na fasádách použit obklad imitující cihelné zdivo. LOXIA zajišťuje komplexní služby architekta a generálního projektanta od fáze architektonické studie, územního rozhodnutí, stavebního povolení a  vypracování realizační dokumentace až po autorský dozor.

HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA

15 750 m2

REALIZACE

2017 - dosud

INVESTOR

Horizon Sluncová s.r.o.

MOHLO BY VÁS DÁLE ZAJÍMAT

bottom of page