top of page
Foto-c2-3dmodel.png

BIM

Building Information Modeling

Řada našich staveb je projektována metodikou BIM. Jednotlivé stupně dokumentace jsou odevzdávány investorovi v příslušném dohodnutém stupni „LODu“, což je určení grafické a negrafické úrovně podrobnosti 3D modelu. 


Naše dokumentace bývá prováděna metodikou BIM se všemi profesními částmi a celý projekční team pracuje na jednom modelu současně, tudíž každý projektant, i když nesedí přímo u nás v ateliéru, má každou minutu vždy nejaktuálnější verzi stavebního modelu i modely ostatních profesí a může tak ihned reagovat na případné změny.


Toto řešení nám jakožto generálnímu projektantovi vyhovuje nejvíce. Odpadá potřeba neustálého připojování a vkládání nových a nových modelů, kontroly správného osazení apod. Modely TZB, statika, stavařina bývají vytvářeny ve spřáteleném softwaru, což je nejideálnější způsob projektování jednoho projektu. 


Projektování ve 3D vyžaduje velmi dobrou spolupráci všech zúčastněných profesí. Oproti 2D projektování má 3D velkou výhodu, spousta věcí se snáze vyřeší, protože jsou vidět přímo ve 3D, jakoby byly už na stavbě. Snáze se odhalí různé kolize, komplikace a dojde k nalezení jejich řešení ještě v počítači před samotnou realizací. 


BIM přináší mnoho výhod i pro správu a údržbu objektu po celou dobu jeho životnosti.

BIM

PROJEKTY V BIMU

... další akce v BIM jsou ve výstavbě

INŽENÝRNG
bottom of page