top of page
barrandov1 (1).jpg

BYTOVÝ DŮM EMA

Praha 5 - Hlubočepy

Nově navrhovaný dům s názvem EMA se nachází na pražském Barrandově, v prostoru rozvojového území, které navazuje na
stávající bytovou zástavbu. Bytový dům má 5 nadzemních podlaží, 1 ustupující nadzemní podlaží a 2 podzemní podlaží. V podzemních podlažích bude umístěno 31 parkovacích stání, sklepy a technické místnosti. V nadzemních podlažích navrhujeme umístění 34 bytů. Umístění domu a míra zastavění pozemku respektuje urbanisticko – architektonický charakter prostředí a odpovídá požadavkům na zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí. Sadové úpravy vycházejí z předpokladu vytvoření příjemného uličního prostoru s oboustranným stromořadím, což zakládá princip, který by měl dále pokračovat východním směrem. Vlastní architektonické řešení představuje jednoduchou elegantní architekturu s propojením příjemného výrazu, formy a funkce staveb. Objekt je materiálově a hmotově členěn. Jednotlivé byty jsou v návrhu řešeny velikostně jako 1+kk až 4+kk. LOXIA zajišťovala architektonickou studii, územní rozhodnutí, stavební povolení, realizační dokumentaci až po autorský dozor.

HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA

2 570 m2

REALIZACE

2017 - dosud

INVESTOR

Landia Management s.r.o.

MOHLO BY VÁS DÁLE ZAJÍMAT

sluncová (5).jpg

Praha 8 - Karlín

bottom of page