top of page
komořany (1).jpg

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMOŘANY

Praha 12 - Komořany

Území pro základní školu se nachází v pražských Komořanech v blízkosti lesa. Je vymezené ulicemi Do Koutů, Horkého a Dostálová. V budoucnu má počet obyvatel Komořan díky novým bytům značně růst. Proto je na místě postavit novou základní školu pro 1. a 2. stupeň, to je minimálně 18 kmenových tříd a odborných učeben. Škola bude rozdělena do několika provozních celků: blok pro žáky 1.stupně, blok pro žáky 2.stupně, jídelna s kuchyní typu varny pro 700-800 strávníků, dvě tělocvičny, technické a provozní zázemí s administrativní částí, technické místnosti, údržba, koutek pro pěstitelské práce na zahradě, nástupní a rozptylová plocha volnočasová venkovní plocha s multifunkčním hřištěm, komunikace pro pěší a parkoviště. Škola je navržena ve 3 nadzemních podlažích, 1 z tělocvičen je ukryta částečně v podzemním podlaží. Některé části nadzemních podlaží jsou částečně zapuštěné do stávajícího svahu. Technologická část školy je umístěná mezi kuchyní a 2 tělocvičnami, což jsou provozy na technologii nejnáročnější a její umístění je zde tak nejpraktičtější. Zásobování kuchyně bude probíhat z ulice Horkého přes samostatný záliv a z této ulice bude v jejím nejjižnějším cípu umístěn také vjezd na pozemek školy. Pozemky školy včetně dvorku a prostoru před školou budou uchopeny zahradním architektem tak, aby byly estetické, funkční a nenáročné na údržbu. Komořanský les může plynule prostupovat až do vnitřního dvorku a děti tak mohou být obklopeny vitální zelení. Díky tomu, že je škola částečně utopená ve svahu, může zeleň na její střechy přerůstat a plnit i funkci izolační chránící před letním přehříváním a může také zadržovat dešťovou vodu a bránit jejímu plýtvání v krajině. Díky výše uvedeným principům a díky kompaktnosti objemu nové školy je určitě na místě uvažovat o nové budově v pasivním energetickém standardu.

HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA

12 300 m2

REALIZACE

2020 - soutěž

INVESTOR

Městská část Praha 12

MOHLO BY VÁS DÁLE ZAJÍMAT

bottom of page