top of page
lappi (4).jpg

LAPPI HLOUBĚTÍN

Praha 9 - Hloubětín

Polyfunkční projekt LAPPI, ve finštině znamenající Laponsko, naváže na téměř dokončenou sousední čtvrť SUOMI v pražském Hloubětíně. Téměř 900 lidí nalezne zde nový domov ve třech bytových domech a jednom domě určeném pro komerci a služby. Stavební práce se plánují probíhat mezi lety 2021 až 2024. Laponskou inspiraci v sobě nese jak celý projekt, tak i jednotlivé domy, které jsou pojmenované po obcích v Laponsku KEMI, TORNIO, RANUA a OSTO. Bytové domy KEMI a TORNIO mají v přízemním parteru zázemí pro komerční jednotky, objekt RANUA pak bude plnit čistě úlohu bydlení. Pomyslným středem areálu je dům TORNIO, v jehož bezprostřední blízkosti vznikne park se zelení a dětskými hřišti. Nejnižší stavba pod názvem OSTO bude plně připravena pro komerční využití. Takových komerčních ploch pro menší provozovny a prodejny, ale i banku nebo velký supermarket najdeme v celém projektu v rozsahu 2700 m2. Plochy bezprostředně před domy budou užívány jako společná zeleň ale i jako předzahrádky náležící bytovým jednotkám. V areálu bude obdobně jako v projektu SUOMI využíván ucelený systém zadržování dešťových vod v krajině s minimálním dopadem na životní prostředí, takzvaný Low Impact Development. Za tímto účelem zde bude vybudována celá řada prvků, například retenční nádrže, systém retenčních koryt a žlabů s přepady nebo prolehy a mělkými příkopy s vsakovací funkcí. LOXIA zajišťovala architektonickou studii, územní rozhodnutí, stavební povolení a dohled architekta.

HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA

17 250 m2

REALIZACE

od 2017 - před realizací

INVESTOR

YIT Stavo s.r.o.

MOHLO BY VÁS DÁLE ZAJÍMAT

tesla hloubětín (3).jpg

TESLA HLOUBĚTÍN

Praha 9 - Hloubětín

bottom of page