top of page
edit_ext_cam06.jpg

PRAGUE MARINA NOVA

Praha 7 - Holešovice

Projekt Prague Marina Nova se nachází v pražských Holešovicích, severně od již dostavěného projektu kancelářských a bytových objektů Prague Marina, v prostoru mezi ulicí Jankovcova a slepým ramenem holešovického přístavu. Navrhované objemové řešení reaguje na tvar využitelného pozemku, který je výrazně omezen šikmo běžící linií protipovodňové ochrany, jdoucí skrze pozemek záměru. Objekt je umístěn na chráněné části pozemku proti povodni a dotváří blokovou zástavbu. Hlavní hmota objektu má půdorysný tvar L. Delší rameno podél ulice Jankovcova, má 6+2 ustoupená podlaží, kratší jižní rameno má 6 nadzemních podlaží a ve východní části 10 nadzemních podlaží. V projektu je navrženo 148 bytů, mateřská škola, obchodní jednotky a 167 parkovacích stání. Hmotová rytmizace objektu navazuje na princip rytmizace hmot projektu Prague Marina. Východně od objektu je, v návaznosti na řeku, navržen veřejný park. V parteru podél ulice Jankovcova a V Přístavu jsou umístěny obchodní plochy s krytým loubím a mateřská škola. Po stranách průchodu domem vedoucím směrem k lávce jsou navrženy obchodní plochy a restaurace. Při východní straně budovy je veřejně přístupná komunikace sloužící jednak pro instalaci protipovodňové stěny a jednak pro pěší přístup k lávce z jižní strany. Architektura je inspirována architektonickým řešením vycházející z historické přístavní budovy a průmyslových Holešovic. Je použita kombinace cihelného obkladu, omítky a moderně pojaté okenní šambrány směrem do ulice. Fasády orientované směrem k řece jsou převážně prosklené s výhledem na řeku. LOXIA zajišťovala architektonickou studii, územní rozhodnutí a stavební povolení.

HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA

16 750 m2

REALIZACE

2014 - dosud

INVESTOR

Daramis a Lighthouse Group

MOHLO BY VÁS DÁLE ZAJÍMAT

bottom of page