Aleje

Urbanistický návrh města

Projekt Aleje Urbanistický návrh města

Návrh řešení rozsáhlého území o velikosti cca 100 ha, umístěného mezi obcemi Líšnice a Řitka (Středočeský kraj). Předmětem je kompletní návrh funkčního, urbanistického a infrastrukturního řešení nového sídla pro cca 4 000 obyvatel. Řešené území zahrnuje: cca 850 bytů a rodinných domů, 39 000 m2 administrativních ploch, 120 000 m2 obchodních ploch, občanskou vybavenost, rozsáhlé parky.

Dosud zpracované části: Podklad pro územní plán obcí Líšnice a Řitka, Urbanistická studie, Územní studie, Regulační plány, Dopravní a technické generely napojení území na infrastrukturu.

Celková užitná plocha

1 000 000 m2

Realizace

2010 - současnost

Investor

Sdružení developerů Tahor s.r.o., KIVUN s.r.o., MESIMA s.r.o., MERUBA s.r.o., AGOL s.r.o., MADHIM s.r.o., RAGIL s.r.o., CARPE DIEM PRAGUE s.r.o.