CHATEAU TROJA Rezidence

Praha 7

Projekt CHATEAU TROJA Rezidence Praha 7

Unikátní projekt bytového areálu nacházejícího se v exkluzivním prostředí - bezprostředním sousedství Trojského zámku s jeho zahradami. Projekt spojuje šest památkově chráněných historických budov a sedm nových moderních budov. Součástí areálu jsou nově navržené polosoukromé francouzské zahrady a soukromé předzahrádky přístupné z bytů, které se nacházejí v nejnižším podlaží. Celkem je v areálu navrženo 69 luxusních bytů, restaurace a obchodní plochy. Pod novými budovami je umístěn společný podzemní parking. LOXIA a.s. mise: komplexní služby architekta a generálního projektanta od fáze architektonické studie přes zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení.


Z HISTORIE


Panský statek a hospodářský dvůr byl postaven hrabětem Václavem Vojtěchem ze Šternberka koncem 17. století současně se severním křídlem zámeckého letohrádku Trója. Ke konci 18. stolení byl přestavěn, byla postavena stará trojská pošta / objekt B/, rozlehlé chlévy a další hospodářské budovy. V první třetině 19. století byl opatřen novou klasicistní branou a zaznamenal další úpravy. O století později byla mezi obytnou budovou a stájemi na jižní straně dvora dostavěna budova továrny. Od roku 1980 statek těžce chátrá vinou několik let se vlekoucích restitučních sporů. V roce 2002 byl areál zatopen povodní. Od roku 2009 probíhají záchranná opatření (zajištění stávajících budov) a zpracovává se projekt nového využití statku.

Celková užitná plocha

8 300 m2

Realizace

2013 - 2019

Investor

COAST CAPITAL PARTNERS CZECH REPUBLIC