NOVÁ RADNICE PRAHY 12

Modřany, Praha 12, Česko

Projekt NOVÁ RADNICE PRAHY 12 Modřany, Praha 12, Česko
Radnice je pro nás architekty krásný, ale zároveň i velmi náročný úkol. Radnice má svůj silný historický předobraz, ale zároveň je vždy stavbou pro budoucnost a musí být stavbou nadčasovou. Mohlo by se zdát, že je to jen obyčejná administrativní budova pro úředníky s jednou kanceláří vedle druhé, ale budova radnice toho musí podle nás obsáhnout mnohem více. Radnice má být místem, kam si chodíme ve svém městě pro radu, má být místem, kde nám pomůžou s našimi starostmi a má být i místem, kde se nám dostane zastání a spravedlnosti. Radnice musí mít respekt a úctu svých obyvatel, nesmí být však vůči svým obyvatelům arogantní. Radnice musí své obyvatele za každých okolností vítat, musí být pro ně místem příjemným, a nikoliv místem kam se chodí jen na „úřad“. Musí být pro ně vždy něčím víc! Radnice je místem vítání malých občánků, místem svateb a to nejen těch prvních, ale i těch zlatých. Místem pro poděkování zasloužilým občanům a pamětníkům, místem pro setkávání, místem pro kulturu, společenské akce a pro mnoho dalších aktivit. Radnice je také sídlem starosty, radních a zastupitelů. Je sídlem těch úřadů, u kterých hledáme zastání a současně na ně nadáváme. Radnice musí být taková, aby ji mohli všichni měšťané přijmout za svou, vždyť je jejich a je tu pro ně. Radnice má být symbolem města a místa, tak snad naše tři bílé kostky, ze kterých se radnice skládá, můžou někomu připomenout to, co bylo pro Modřany symbolické: kostky cukru! Nová radnice se nachází v ulici Generála Šišky v blízkosti Sofijského náměstí. Budovu radnice tvoří tři jednoduché objemy – kostky, které jsou seřazeny podél této ulice. Hlavní průčelí orientujeme směrem na západ ke všem přijíždějícím a přicházejícím. Před hlavním průčelím pak vytváříme dlážděný předprostor, který poskytuje místo pro setkávání, posezení a s ním spojené drobné akce typu trhů, slavností, koncertů nebo různých představení. Předprostor končí mezi sloupy průčelí, které vytváří kryté loubí a přivádí lidi do vstupní haly radnice. Dvoupodlažní vstupní hala s recepcí, bistrem, kavárnou a několika drobnými obchodními jednotkami je jádrem domu. Nová radnice lidem dále přináší prostor velkého multifunkčního sálu, ve kterém se kromě pravidelného zasedání zastupitelstva mohou uskutečňovat další kulturní akce v podobě koncertů, tanečních lekcí, malých divadelních představení, ale také výstav, přehlídek a různých burz či trhů. Na tento sál přes foyer navazuje prostor restaurace, která bude sloužit jak zaměstnancům radnice, tak i veřejnosti. V posledním podlaží západní kostky se nachází nová obřadní síň s výstupem na velkou střešní terasu. Nová radnice bude budovou moderní, čemuž napomáhá i proces projektování, který probíhá kompletně v BIM (Bulding Information Modeling).

Celková užitná plocha

12 300 m2 m2

Realizace

2016-2019

Investor

Společnost pro novou radnici Prahy 12