TERASY BŘEVNOV, Praha 6

Radimova, Praha 6-Břevnov, Česko

Projekt TERASY BŘEVNOV, Praha 6 Radimova, Praha 6-Břevnov, Česko
Nový bytový dům leží v atraktivní lokalitě Prahy 6 (Břevnov), v blízkosti ploch s prostorem nabízejícím se pro mnohé volnočasové aktivity (např. Břevnovský klášter, areál letohrádku Hvězda) i dostatkem rozmanité občasné vybavenosti v blízkém okolí. Jednou z výhod objektu je velmi dobrá dopravní dostupnost. Architektonické řešení představuje čistou a elegantní architekturu, s propojením příjemného výrazu, formy a funkce stavby. Vlastní objekt je v nadzemní části řešen jako symetrický ustupující hranol, s výrazným horizontálním členěním římsami a balkóny. Do architektury domu se výrazně zapojuje také prvek značně svažitého pozemku. Přínosnou součástí projektu pro sousedství je vybudování veřejně přístupného městského parčíku, složeného z jižních terasových zahrad. LOXIA zajišťovala komplexní služby architekta a generálního projektanta, od fáze architektonické studie, přes zajištění stavebního povolení, projektu pro výběrové řízení a pro provedení stavby, až po autorský dozor během výstavby a závěrečnou kolaudaci stavby.

Celková užitná plocha

4 830 m2 m2

Realizace

2014-2019

Investor

City Property s.r.o. (NeoCity)