top of page
_DSC7988_edited.jpg

RAKOUSKÉ GYMNÁZIUM

Praha 12 – Modřany

V pražských Modřanech na mírně svažitém území vymezeném ulicemi Na Cikorce a Československého exilu bylo v roce 2015 dostavěno víceleté gymnázium s jazykovým zaměřením. Tato střední škola byla navržena včetně kompletního sportovního zázemí a je určena studentům ve věku cca 12-20 let. Kapacita rakouského gymnázia je cca 300 studentů. LOXIA zajišťovala komplexní služby architekta a generálního projektanta od fáze územního rozhodnutí přes získání stavebního povolení, vypracování tendrové a prováděcí dokumentace až po autorský dozor. Architekt konceptu byl Andreas Karl Bohrn z Vídně. Areál školy začíná vstupní partií na jeho jižní straně, složené z hlavního vstupu na pozemky školy a stranou navrženého parkoviště, které slouží především pracovníkům školy. Od hlavního vchodu se pokračuje k vícepatrové školní budově, monobloku, který poskytuje kompletní vybavení a všechny podmínky pro kvalitní studium na gymnáziu.  Za budovou školy je osazena budova tělocvičny, která je polozapuštěná pod terénem a na ni navazují školní sportoviště. V severní části areálu školy jsou navrženy víceúčelové hřiště pro míčové sporty a atletická dráha s doskočištěm. Pro návrh byly použity rozměry sportovišť, které optimálně využívají plochu školního pozemku. V areálu školy je využívána síť pěších tras propojujících jeho jednotlivé funkce. Parter je vybaven mobiliářem odpovídajícím provozu školy. Podél stávající komunikace Československého exilu byl navržen ozeleněný zemní val jako lokální protihluková stěna, která velmi účinně ochraňuje školní pozemek proti emisnímu působení přilehlé komunikace.

HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA

cca 5 500 m2

REALIZACE

2012 - 2015

INVESTOR

Pontos Property s.r.o.
(člen Raiffeisen Leasing Real Estate s.r.o.)

MOHLO BY VÁS DÁLE ZAJÍMAT

bottom of page