top of page

URBANISMUS MODŘANY

Praha 12 - Modřany

Modřanský cukrovar je název urbanistického celku, který obsahuje BYTOVÉ VILADOMY ELČA A EMČA, BYTOVÉ DOMY RARACH A HÜBNERKY A,B a REZIDENCI MODŘANKA. Jedná se o území po bývalém modřanském cukrovaru, tedy území typu brownfield. Modřanský cukrovar založený roku 1861, propojil železnicí Modřany a Prahu a přidal homoli cukru i na městský znak Modřan. Někdejší víska, známá pěstováním vína a rybářstvím, se změnila v průmyslové centrum. Vyrostly zde nové strojírenské podniky, pily, cihelny a továrny. Modřany proslavila také čokoládovna Orion. I když dnes již neexistují ani cukrovar, ani „orionka“, na tváři obce zanechaly výrazné stopy. Nárůst průmyslové výroby a populace zapříčinil, že se od roku 1968 staly Modřany součástí velké Prahy. Od roku 1994 tvoří pak Modřany Prahu 12 společně s Kamýkem, Cholupicemi, Točnou a Komořany.
LOXIA uchopila a vtiskla novou tvář celému území po bývalém modřanském cukrovaru. Toto území, lemováno řekou Vltavou a zástavbou Čechovy čtvrti, nazvané též „Modřany Jih“ bylo před zásahem LOXIA v roce 2008 vyloučenou lokalitou. Nacházela se tu pouze náletová zeleň s  neutěšenými křovinami, odpadky a mohli jste zde potkat osoby na okraji společnosti. Cílem tohoto urbanistického projektu bylo také přes nově vzniklé bytové domy vytvořit chybějící přístup k řece Vltavě, a to pomocí pěší osy procházející celým územím od východu na západ. Na tuto osu nyní navazují pobytové zelené plochy parků uvnitř vnitrobloků bytových domů.

rezidence modřanka (7).jpg

urbanistický celek
MODŘANSKÝ CUKROVAR

nfh3fq25sq.RE-05.jpg

urbanistický celek
MODŘANSKÝ CUKROVAR

RARACH A HUBNERKY (7).jpg

urbanistický celek
MODŘANSKÝ CUKROVAR

RADNICE-P12_exterier_nocni.jpg

urbanismus Modřany

gcg97zlphk.modranska-rokle-main.jpg

urbanismus Modřany

_DSC7988.jpg

urbanismus Modřany

mš_mydlinky (3).jpg

urbanismus Modřany

bottom of page