top of page
parková_čtvrť_žižkov (5).jpg

PARKOVÁ ČTVRŤ ŽIŽKOV

Praha 3 – Žižkov

Central Group, který je investorem projektu, zvolil velmi unikátní způsob tvorby nové čtvrti. Základní urbanismus revitalizace ze zanedbaného Nákladového nádraží Žižkov a jeho unikátní proměny v rezidenční Parkovou čtvrť vytvořil architekt Jakub Cigler. Inspirací mu přitom byl klasický blokový urbanismus, typický pro starý Žižkov nebo Vinohrady. Spolu s architekty Central Group pak ateliér Jakuba Ciglera připravil také vnitřní dispozice jednotlivých bloků domů. Aby nebyla čtvrť jednotvárná, dá jí vnější pestrost celá řada českých architektů, které investor spolu s hlavním architektem vybrali v rámci soutěžního workshopu. Mezi autory jednotlivých domů budou tak například architekti ADNS, Aulík Fišer Architekti, Boogle Architects, CMC Architects, Chybík+Krystof Associated Architects, Šafer Hájek Architekti, Jakub Cigler Architekti, architektonický tým Central Group a nechybí náš architektonický ateliér LOXIA. To, co je pro Parkovou čtvrť příznačné a podle čeho také dostala svůj název, je množství zeleně. V současnosti je již připravena koncepce příjemného veřejného prostoru se zelení, vodními plochami a mosty v hlavní pěší ose, stromořadím v ulicích ale třeba i zelení v poloveřejných vnitroblocích s místy sloužícími k relaxaci. V oblasti převažuje rezidenční funkce bydlení doplněná o obchody, služby a restaurace v parterech bytových domů. Náš ateliér navrhuje do Parkové čtvrti velkou mateřskou školu a bloky domů III a IV. Návrh těchto domů respektuje hmotové řešení dané hlavním architektem projektu. Zároveň je respektována i navržená skladba bytů a jejich dispoziční řešení. Hmota bloků je členěna na menší úseky, které reprezentují rozdílné fasády a vytvářejí rozmanitost a měřítko ulice podobné klasické pražské čtvrti. První dvě patra navrhujeme výrazně odlišná od zbývajících částí fasád kvůli oživení parteru.

HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA

neuvedeno

REALIZACE

2018 - dosud

INVESTOR

CENTRAL GROUP a.s.

MOHLO BY VÁS DÁLE ZAJÍMAT

bottom of page